O nas


Kinezyterapia

Bardzo szeroki zestaw ćwiczeń o działaniu ogólnym lub miejscowym, mający na celu usprawnienie, lub uzyskanie poprawy wydolnościowo - ruchowej. Opiera się na zdrowych, nie objętych procesem patologicznym częściach ciała i jej zadaniem jest powrót co najmniej do stanu sprzed zachorowania, lub uzyskanie kompensacyjnych przyrostów wszystkich składowych sprawności ogólnej. Kinezyterapia obejmuje : ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne z oporem, redresje, wspomagane, izometryczne, oddechowe, pionizacja, ćwiczenia różne, nauka poruszania się, manipulacje, mobilizacje, ćwiczenia ogólnousprawniające, gimnastyka korekcyjna...


Metody kinezyterapeutyczne:

  • dostosowanie dokładnie opracowanych schematów i postępowań oraz wzorców ruchowych do leczniczych potrzeb określonych jednostek chorobowych czy jednorodnych pod względem etiologii schorzeń;
  • u podstaw większości z tych metod leży poszukiwanie zależności między rozwojem struktur nerwowo-mięśniowych a ruchem;
  • ich zadaniem jest przeciwdziałać zmianom powstałym w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, narządu ruchu lub w obu tych układach jednocześnie